Kartonlar

| Etiketler | becf-12703


Ölçü birimini seçiniz

Malzeme kalınlığını seçiniz

Çizim ölçülerini belirleyiniz.
a : boy in
b : en in
r : köşe radüs in
Bizim tavsiyemiz: 0.0

Girdiğiniz ölçüler geçerli!

Bıçak iziniz indirilmek için hazır.
ECMA Code: F80.01.00.00 (F8001)
Etiketler | becf-12703


  • Etiketler, ürünle ilgili bilgi içeren ve markaya değer katan tanıtım materyalleridir.
  • Müşteri ihtiyaçları doğrultusunda farklı şekil ve özelliklerde olabilir.
  • Etiketler, ihtiyaca göre belirli bıçak izleri dahilinde özel kesim olarak üretilir.
  • Etiketlerin kullanım alanları çok geniş olmakla birlikte çorap etiketi, sallantı etiket, fiyat etiketi, kuşak etiket en çok kullanılan etiket çeşitlerindendir.

Benzer Modeller